اکسپت و چاپ مقاله علمی تخصصی. ای اس آی. اسکوپوس. پابمد

e6

(ISI..PubMed…ISC..Scopus…سمینار داخلی و خارجی): نگارش، تدوین، ویرایش و ترجمه تخصصی، پذیرش و چاپ تضمینی مقالات در ژورنالهای معتبر با ضریب تاثیر واقعی (مجلات از لحاظ لیست سیاه وزارت علوم مستمرا کنترل شده، در 20 روز با کمترین هزینه)