مطالب توسط admin

چاپ مقالات در مجلات JCR

در رشته های زیر مقاله ISI-JCR چاپ می کنیم. – فیزیولوژی (ورزشی-گیاهی-حیوانی) – تغذیه (ورزشی–انسان- حیوان) – کشاورزی (صنایع غذایی-علوم دامی-بیوشیمی-باغبانی) و رشته های مشابه روال کار: ابتدا پایان نامه یا مقاله فارسی مورد ارزیابی قرار می گیرد درصورت قوی و با کیفیت بودن کار نسبت به پذیرش اقدام می گردد.