پزشکی و پیراپزشکی

دپارتمان پزشکی و پیراپزشکی متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

مشاوره، همکاری و انجام پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان پزشکی و پیراپزشکی شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری بیماری های داخلی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری گوش، حلق و بینی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری عصب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روان پزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری آسیب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جراحی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اطفال

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زنان و زایمان

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تشریحی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جراحی اعصاب

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم آزمایشگاهی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری بیماری های عفونی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اتاق عمل

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هوشبری

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری خدمات بهداشتی درمانی

support
پشتیبانی ادوریس
09309726301
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait