دپارتمان هنر

دپارتمان علوم پایه ادوریس متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنرهای پژوهشی و صنایع دستی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنرهای ساخت و معماری(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنرهای تصویری و طراحی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنرهای نمایشی و سینما(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنرهای موسیقی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری طراحی صنعتی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه فرش(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری طراحی شهری(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری نمایش عروسکی(تمام گرایش ها)