دپارتمان علوم پایه

دپارتمان علوم پایه ادوریس متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری شیمی (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری آمار (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری محیط زیست (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم کامپیوتر (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فوتونیک (تمام گرایش ها)
  • نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ژئوفیزیک و هواشناسی (تمام گرایش ها)
ادوریس

هدف ما ایجاد یک جامعه ی علمی بدون نقص و آگاه ساختن علمی هموطنانمان در تخصص های مربوطه می باشد.همواره نیازمند نظرات سازنده ی شما بزرگوران هستیم.