دپارتمان زبانهای خارجی

دپارتمان زبانهای خارجی ادوریس متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فرانسه(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات روسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات آلمانی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات اردو(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات ایتالیایی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات چینی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات ارمنی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی(تمام گرایش ها)