مشاوره مقاله و پایان نامه ریاضی کاربردی و ریاضی محض

مشاوره پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض

مشاوره پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در زمینه های

برنامه نویسی C، C++ و پاسکال

ساختمان داده ها

آنالیز عددی

تحقیق در عملیات و نرم افزارهای مربوطه

آمار و مدلسازی و نرم افزارهای مربوطه

نرم افزارهای ریاضی از قبیل MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در شاخه های

آنالیز عددی

تحقیق در عملیات

نظریه گراف و ترکیبیات

معادلات دیفرانسیل

نظریه رمز و کریپتوگرافی

ریاضیات مالی

ریاضیات صنعتی

بهینه سازی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض در شاخه های

آنالیز زیاضی

جبر

هندسه

توپولوژی

منطق و فلسفه ریاضی

نظریه اعداد

توجه: کلیه پروژه ها و پایان نامه های مشاوره شده در موسسه ادوریس دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژوهشی و یا ISI استخراج می شود.