اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

بدون پرداخت هزینه نمایندگی خدمات آموزشی و دانشجویی دریافت کنید

گروه آموزشی و پژوهشی ادوریس با بیش از 6 سال حضور مستمر در عرصه خدمات دانشجویی و نمایندگی های فعال در سراسر کشور و در راستای گسترش خدمات خود در ابعاد کمی و کیفی، اقدام به اعطای نمایندگی فعال در سراسر ایران نموده است. در صورتی که تمایل به همکاری با یکی از معتبرترین موسسات ارائه دهنده خدمات دانشجویی و پژوهشی در ایران را دارید، پس از اطمینان از کسب شرایط عمومی موسسه، به بخش اعطای نمایندگی در وبسایت گروه ادوریس (www.Edures.ir) مراجعه بفرمایید و پس از مطالعه دقیق قراداد تنظیم شده در زمینه اعطای نمایندگی، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

شرایط عمومی :
الف)مکان فیزیکی به متراژ حداقل 14 متر مربع، با قابلیت ارائه خدمات دانشجویی و پژوهشی، در شهر مورد درخواست نمایندگی، با ارائه کپی سند ملکی و یا اجاره نامه رسمی ملک مربوطه
ب)مکان نمایندگی باید فعال در حوزه ای مرتبط با خدمات دانشجویی و پژوهشی باشد:
1.خدمات چاپ و تکثیر 2.خدمات تایپ و صحافی 3.کتابفروشی ها 4.کافی نت ها
5.مراکز ارائه دهنده محصولات فرهنگی و نرم افزاری 6.موسسات آموزشی و دارالترجمه ها و ….
که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با دانشجویان و دانش پژوهان محترم میباشند، کاندیدای خوبی برای دریافت نمایندگی خدمات موسسه ادوریس خواهند بود.
ج)تکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخلاقی موسسه ادوریس